Ijtimoiy korxonaning eng mos tashkiliy-huquqiy shaklini tanlash

Siz ijtimoiy korxona ochganda qaysi tashkiliy-huquqiy shaklda uni ro’yxatdan o’tkazasiz? Quyidagi diagrammada* korxonaning NNT (nodavlat notijorat tashkilot) va MChJ (mas’uliyati cheklangan jamiyat) shaklida ro’yxatdan o’tkazish modellari solishtirgan.

*Quyidagi ma’lumot Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturining fuqarolik jamiayti institutlari va tashabbuskor guruhlarning yetakchilari uchun yaratilgan «O’zbekistonda ijtimoiy korxonalar tashkil etish bo’yicha amaliy qo’llanma» dan olingan.